Tussenstanden van de wintercompetitie oost

Een spannende, maar goede eerste dag van de wintercompetitie.

Vervelend genoeg hadden we in de laatste dagen nog 2 teams die hebben afgezegd en op de speeldag 1 team dat niet kwam opdagen.

Dat maakt het bewerkelijker voor de organisatie, maar ook voor de spelers vervelend vanwege meerdere vrijlotingen.

Dank aan de medewerkers van de Toss die zorgden voor ons natje en droogje en natuurlijk aan Marleen die alle cijfers op een rijtje zette.

In de bijlage de tussenstanden na de eerste speeldag en de ingevulde schema’s per klasse.

Van EJBA 3 is 3x 0-13 genoteerd. Zij zullen de volgende dagen wel aanwezig zijn.

Voor de beide teams van Montferland zijn geen standen ingevuld.

In de rangorde is nu nog alleen rekening gehouden met aantal winstpartijen en het saldo.

Op 18 november gaan we voor de 2e speeldag naar ’t Zwijntje in Apeldoorn.

Groeten,

Ben Kort