Beste leden.


Het einde van het jaar nadert waarbij we de mutaties ook
weer door moeten geven aan de NJBB.


Zoals besloten op de Algemene Leden vergadering krijgt een
ieder een W licentie ingaande 2018.


Bekend is inmiddels dat er wat leden mee stoppen bij
Epétanque, echter verheugen wij ons ook dat er toch weer
nieuwe leden bij zijn gekomen.


Graag wil ik van u weten of u lid blijft of misschien andere
plannen hebt.


U hoeft niet te reageren als u lid blijft, zegt u op om wat
voor redenen dan ook geef dit binnen 10 dagen door aan de
secretaris.


Hij moet de mutaties door geven in de maand december aan
de bond.


De uiterste datum is 12 december.


De secretaris Epétanque.