Uitnodiging Algemene Ledenvergadering JBC Epetanque op dinsdagavond  22 januari 2019 om 19.30 uur in het clubgebouw

 

Agenda

 1. Opening

 

 1. Mededelingen

 

 1. Aanvulling op de agenda

 

 1. Notulen 13 februari 2018

 

 1. Ingekomen- en uitgegane post

 

 1. Woord van de voorzitter
 2. Terugblik 2018
 3. Toekomst bestuursleden
 4. Cursus wedstrijdleider, scheidsrechter
 5. Evalueren wintertijd 13.30 uur spelen
 6. Vrijwilligers nodig
 7. Contacten, afspraken gemeente Epe
 8. Bonnen Eurotoernooi

 

 1. Penningmeester
 2. Financiële zaken
 3. Begroting
 4. Verslag kascommissie
 5. Verkiezing kascommissie

 

 1. Wedstrijdzaken
 • Terugblik 2018
 • Jaaroverzicht activiteiten 2019

 

 1. Pauze

 

 1. voorzitter
 2. Dankwoord vrijwilligers
 3. Jubilarissen
 4. Medewerker van ’t jaar
 5. Eurobokaal 2018

 

 1. Bestuursverkiezing voorzitter en secretaris
 • De voorzitter, Gerard Dunnink, zou één jaar voorzitter zijn, daarom wordt er een nieuwe voorzitter gezocht. Niemand heeft zich nog aangemeld voor deze functie. Tot één uur voor de vergadering kan een kandidaat zich nog aanmelden bij de secretaris.
 • Erwin de Graauw heeft zich als kandidaat voor de functie van secretaris aangemeld. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot één uur voor de vergadering.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

Nel Kreeftmeijer

notulist